Booth Trưng Bày AnKim 05

  • Kích thước tổng: 180cm x 80m x 40cm (H x W x D)
  • Khung gỗ và sắt gia cố
  • Artwork in decal dán