Counter Top 002

  • Kích thước: 60cm x 30cm x 18cm (H x W x D)
  • Chất liệu mica đỏ
  • Artwork in decal, dicut theo shape