Kệ Check – out Counter trưng bày AnKim 04

  • Kích thước: 140cm x 40cm x 40cm (H x W x D)
  • Chất liệu gỗ cao cấp, sơn màu, lưới sắt
  • Artwork in decal, dicut theo shape