Podium Trưng Bày AnKim 08

  • Kích thước: 140cm x 40cm x 40cm (H x W x D)
  • Chất liệu gỗ thông cao cấp
  • Logo cắt lazer
  • Artwork in decal, dicut theo shape