Booth Triển Lãm 002

  • Kích thước tổng: 250cm x 300cm x 300cm (H x W x D)
  • Khung nhôm sắt
  • In bạt, căng khung
  • Lắp đèn chiếu mỗi góc