Ụ Trưng Bày 002

  • Kích thước: 140cm x 100cm x 100cm (H x W x D)
  • Chất liệu gỗ cao cấp, sơn màu
  • Artwork in decal, dicut theo shape